Naše další stránky

Hudební Divadlo Dětem

Hudební divadlo dětem již více než šestnáct let tvoří, realizuje a pořádá vlastní hudebně divadelní představení a výchovné koncerty pro děti mateřských a základních škol i širokou veřejnost v divadlech a kulturních sálech celé České republiky. Roční návštěvnost těchto představení se pohybuje kolem 50 000 diváků.

Klub Dětem

Klub Dětem je občanské sdružení, jehož cílem je zajišťování a organizování programů, umožňujících citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže, a podpora takto zaměřených projektů.
Klub Dětem předkládá náměty, zajišťuje a pořádá především charitativní kulturní programy pro děti v dětských domovech, nemocnicích, léčebnách a ústavech.

Ateliér Hudebního Divadla Dětem

Atelieru HDD se můžete setkat se zajímavými lidmi a jejich tvorbou ze všech oblastí umění a společenského života.   V rámci výstav, komorních koncertů, divadelních představení, workshopů a přednášek na různá témata, týkající se výchovy dětí a života kolem nás, můžete získat mnoho důležitých postřehů, informací a hodnotné literatury. Zveme Vás také do sekce Galerijní obchod, která Vás jistě okouzlí stejně, jako díla umělců, kteří již v Atelieru HDD vystavovali či právě účinkují.

nahoru